SVY TIEDOTTAA

VARSINAIS-SUOMEN SIEMENVILJELIJÄINYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE
2 / 2001
19.6.2001

Etusivulle
Edelliselle sivulle

Sisältö:

Jäsenmaksun aika

Yhdistyksemme vuosikokous Raisiossa päätti maaliskuussa, että jäsenmaksu pidetään entisensuuruisena eli 100 markkana myös tänä vuonna.Viime vuoden lopussa yhdistyksellämme oli jäsenmaksunsa maksaneitajäseniä noin 640.

Kuluvan vuoden jäsenmaksun maksamista varten on lasku tämän jäsentiedotteen liitteenä.Maksamalla laskun varmistat jäsenyytesi jatkumisen ja samalla mahdollisuutesiosallistua yhdistyksen järjestämään toimintaan.

Jäsenetuina jäsenmaksunsa maksaneet jäsenetsaavat:

 • Tiedot järjestettävästä toiminnasta varhaisessavaiheessa, seminaarit, retket, yms.
 • MTT:n Lounais-Suomen tutkimusaseman koetulosten yhteenvedon tai vastaavan tietopaketin. Lounais-Suomen tutkimusaseman koetulosten tarkastelua, lähes 80 -sivuinen monistesarja lähetettiin tämän vuoden helmikuussa vuonna 2000 jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.
 • Yhdistys puuttuu siemen- ja kasvintuotannon epäkohtiinja tekee alaan liittyviä aloitteita.
 • Jäsenille tiedotetaan myös muista kasvinviljelyn jasienentuotantoalan tapahtumista, jotka koskettavat yhdistyksemme jäsenkuntaa jajoihin on mahdollisuus ottaa osaa.
 • Yhdistyksemme Internetsivujen käyttömahdollisuuden jasähköpostitse lähetettävän ajankohtaismateriaalin saannin (edellyttääsähköpostiosoitetta ja sen ilmoittamista yhdistyksen sihteerille).Internetsivumme löytyvät nyt osoitteesta http://www.farma.fi/svy.
 • Jäsenmaksuumme ei sisälly Kylvösiemen-lehdentilausmaksua. Kylvösiemen on erikseen tilattava siemenalan lehti. Lehdentilaaminen ellei sitä vielä tule käy vaivattomasti puhelimitse numerosta(09) 131 152 77.

Sivun alkuun

Omat Internetsivut

Yhdistyksemme on saanut toteutetuksi omat Internetsivut, joihin voi tutustua osoitteessahttp://www.farma.fi/svy. Sivuja tullaan kehittämään vielä nykyisestään, mutta alkuunlähtö on tapahtunut. Käyttäjiltä toivotaan kommentteja jakehittämisehdotuksia sekä hyviä linkkiehdotuksia linkkisivustommelinkkivalikoimaan. Ottakaa sivut käyttöönne. Sivuilta löytyvät nyt kahdenedellisen vuoden jäsentiedotteet ja laivaseminaariesitelmien lyhennelmät.

Sivuilla on näkyvissä lähes aina valikko sivujen vasemmassa yläreunassa. Valikonpääkohdat ovat:

1.Etusivu, jota klikkaamalla pääseeaina aloitussivulle, Etusivulta on linkki jäsenetutietoihin ja lomakkeelle,jolla on mahdollisuus ilmoittautua esimerkiksi yhdistyksemme jäseneksi.

2.Hallinto, josta tällä kertaa löytyyyhdistyksemme johtokunnanjäsenten yhteystiedot

3.Arkisto on sivustokokonaisuus, johonkerätään yhdistyksemme jäsentiedotteet, seminaariesitelmien lyhennelmät jamatkakertomukset sekä myös tietoa siementuotannon sopimus- ja tukiasioista.Sivuilla tiedot esitetään vuosikohtaisissa alihakemistoissa.

4.Tuleva kertoo tulevia tapahtumianiin yhdistyksemme itse järjestämiä kuin myös muiden järjestämiäkasvinviljelyyn ja siementuotantoon liittyviä tapahtumia.

5.Linkit on osio, jossa pidetäänlinkkejä alaan liittyviin Internetsivustoihin

6.Postia sivulta voi lähettää postiayhdistyksen sihteerille, esimerkiksi kehittämisehdotuksia ja linkkisuosituksiaja muuta vastaavaa.

Ottakaasivut omiksenne ja kehitetään niitä yhdessä meidän kaikkien yhteiseksihyödyksi.

Sivun alkuun

Kesäretki saaristoon

Vuosikokouksessahyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan järjestetään kesäretki. Se suuntautuunyt Kustaviin ja Brändöhön, joka on Ahvenanmaan saariston itäisintä aluettasekä Kalantiin.

Ilmoittaudu mukaan pikaisesti ja laita osanotostasi merkintä myös omaan kalenteriisi. Sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan Farma Maaseutukeskuksessa,puh. (02) 273 1500. Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 29.6.2001(tämän jälkeen voit tiedustella retkestä sihteeriltä, puh. 050 60 616. Kerro ilmoittautuessasi myös mistä tulet mukaan retkiautoon.Autoon voit tulla myös muista kuin ohjelmaan merkityistä pysähdyspaikoista, kunilmoitat paikan riittävän tarkasti. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro myösmahdollisista ruoka-allergioistasi.

Retkelle voidaan enintään ottaa 45osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Retken hintaon 295 markka osanottajalta.

Tarkempi retkiohjelma on alla. Ohjelmasta selviää myös linja-auton ajoreitti.

Kesäretki Kustaviin, Brandöhon ja Kalantiin

Retken ohjelma:

Keskiviikkona 11.7.2001

07.00Linja-auto lähtee Salosta OhikulkutienNesteen huoltoasemalta kohti Auraa tietä nro 224, Grandellin Liikenteen auto
07.15Vaskio
07.25Marttila, Hämeen Härkätien risteys ja tarvittaessa myös Valtatie 10 risteys
07.30Tarvasjoki - Karinainen tien risteys
07.45Aura asemanseutu ja Shell -huoltamoiden kohdalla Valtatie 9 varressa oleva linja-autopysäkki
08.05Turku Kärsämäki, Agrimarketin piha-alue
08.15Raisio, Kustavintien risteys, Shell -huoltamo
08.20Masku, Naantalintien risteys ja tarvittaessa Lemun risteys
08.30Hietamäki
08.45Taivassalo
09.00Tutustumme Hannu Aapolan siementuotantoa harjoittavaan maatilaan Kustavin Kunnaraisissa,jossa viljelytekniikka on perinteistä muokkaus ja kylvö-lannoitustekniikkaa
10.10Lähdemme kohti Vuosnaisten laivasatamaa Etelä-Vartsalassa
11.00Laivamme lähtee kohti Brandöta, merimatka kestää noin 45 min
11.45Saavumme Åvan saarelle Brandössa
12.00Lounas Ravintola Gulvivan, ilmoita ruoka-alergioista ilmoittautumisenyhteydessä
13.00Opastettukierros Brandössa, tutustutaan saariston kasvillisuuteen ja Borgenholms Gårdin yrttitarhaan sekäBrandön kirkkoon
15.15Lähdemmelaivalla takaisin kohti Kustavia
16.05Saavumme takaisin Kustavin Vuosnaisiin ja jatkamme kohtiKalantia, mahdollisesti vielä lyhyt pysähdys Kustavin kirkolla
17.15TutustummeArvo Pietilän tilalla Kalannissa aitosuorakylvöön
18.15Lähdemmeajamaan kohti Turkua ja Saloa

Takaisin Turussa olemme noin klo 19.15, josta matkajatkuu Auran kautta Saloon. Salossa linja-auto on noin klo 20.30

Ilmoittaudu heti mukaan!

Sivun alkuun

Nurmikasvien tilakohtaisen siementuotantotekniikanselvittäminen

On käynnistetty hanke, jonkatavoitteena on selvittää timotein, nurminadan ja puna-apilansiemenviljelijöiden käyttämiä erilaisia tuotantotekniikoita sekä selvittääsaavutettu satotaso. Tuotantokustannusten, viljelytekniikan jatuotanto-olosuhteiden seurannalla selvitetään nurmisiementuotannossa edellämainituilla kasveilla tuotantotapa, tuotanto-olot, tuotantokustannus, tuotantokustannustenrakenne sekä paras viljelytekniikka. Saatuja tuloksia käytetään maatilojentoiminnan jatkuvan kehittämisen välineenä sekä nurmisiementilojenlaatukoulutuksen koulutusmateriaalina.

Tutkimuksen tavoitteena on myös luoda nurmisiementuotantotiloillejatkuva tulosten seurantajärjestelmä. Hanke täyttää näin myös kansallisenlaatustrategian tavoitteet. Hankkeen avulla määritellään se tieto, jotanurmisiementuotantotiloilla ryhdytään keräämään ja tulostamaanlaatutietopankista.

Hankkeen tuottamat tiedot:

Tiedot eri nurmisiemenlajientuotantokustannuksista, kustannusten koostumisesta ja parhaastaviljelytekniikasta. Perustietona käytetään tilojen lohkokohtaisiamuistiinpanoja.

Nurmisiemenlajikohtaisten tuotantotietojenkoonti tuotanto-oloista ja -menetelmistä.

Tutkimustulosten käyttömahdollisuudet:

 • 1. Toiminnan jatkuvan kehittämisen välineet nurmisiementuotantoa harjoittaville tiloille
 • 2. Koulutusmateriaalin tuottaminen laatukoulutus- ja muihin neuvontatilaisuuksiin

Hankkeeseen mukaan otettavat nurmisiementuotantotilat

Tutkimusseurantaan haetaan mukaan timotein, nurminadan ja puna-apilan siemenviljelytiloja jokaisen lajin osalta 30 - 50 tilaa. Tiloilta kerättävät tiedot kootaanlaatutietopankissa sellaiseksi kokonaisuudeksi, jolla on mahdollisuus selvittäätuotannossa onnistumiseen johtaneet syyt.

Tutkimukseen mukaan tulevilletoimitetaan muistiinpanojen tekemistä varten Wisu-ohjelmistonlohkokirjanpito-osa, joka toimii Windows 95 tai uudemmalla käyttöjärjestelmällävarustetussa mikrotietokoneessa.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaanhankkeeseen, ota yhteyttä Raimo Nordmaniin, puhelin 050 60 616 tai sähköposti:raimo.nordman@farma.fi.

Tervetuloa mukaan tutkimukseen!

Sivun alkuun

Kiinnostaako "Kaamoskoulutus"

Mikäli riittävästi kiinnostusta ja mukaan lähtijöitä löytyy,Farma Maaseutukeskus järjestää viljelijöille ympäristötukeen liittyenkoulutusmatkapaketin.

Kun syystyöt on etelässä saatu päätökseen, Lappi eläärauhallista kaamosaika. Voimme käydä piristämässä itseämme viettämällä viikon jossakin pohjoisen hiihtokeskuksessa. Viikko-ohjelmaan kuuluisi hiihtelyn tai muun liikunnan ohella ympäristötuen mukaista koulutusta aamuin illoin niin, että viikon aikana tulisi suoritetuksi sekä ehtojen mukainen ensimmäinen että toinen päivä.

Lisäksi ne, joille kasvinsuojelukoulutus on ajankohtainenvoivat suorittaa myös sen. Koulutusohjelma on normaali tuen ehtojen mukainen, 6 x 60 min/päivä, mutta jaettuna kolmen tunnin jaksoihin siten, että aikaa jää myös liikunnalle ja muille harrastuksille.

Koulutusajankohta on joko viikko 48, 49 tai 50 ja kustannuson 2660 mk sisältäen matkat, majoituksen ja koulutuksen sekä 22 % alv.

Teemme sitovat varaukset ja muut järjestelyt välittömästi, kun riittävä määrä osallistujia on ilmoittautunut.

Jos haluat rentouttavan koulutusvaihtoehdon, tartu luuriinheti ja ilmoittaudu mukaan tähän yhdistelmäkoulutukseen. Kouluttajinatoimivat Farman kasvinviljelyneuvojatsekä asiantuntijoita Kemiralta, Berneriltä tai Nordkalkilta ryhmän koon mukaan.

Alustavat ilmoittautumiset kesäkuun loppuun mennessä puh. (02) 273 1512.

Lisätietoja: Soile Hänninen puh. 050 60 369.

Sivun alkuun

Tutkimus- ja tuotantopäivä Jokioisilla 19.7.2001

MTT:lläJokioisilla M-talon juhlasalissa järjestetään Maatalouden tutkimus- jatuotantopäivä torstaina heinäkuun 19. päivänä. Päivän teemana on”Kasvinviljelyn uudet mahdollisuudet”.Luvassa on mielenkiintoisia näkymiä "vanhojen" peltokasviemme uusistatuotemahdollisuuksista sekä tietoa myös kokonaan uusista kasveista ja tuotteista.Päivän aikana raotetaan myös uusia näkymiä kasvinsuojelun puolelle.

Iltapäivänaikana tutustutaan tutkimuskohteisiin: Boreal Kasvinjalostus Oyn koekentät, Elonkierto kartanopuisto ja päivän teemaan liittyviä kohteita.

Tapahtuma on maksuton, mutta päivän esitelmistä kootaan julkaisu, jonka voi kurssipaikalta ostaa tai sen voi myös hankkia myöhemmin.

Seminaarin järjestelijöinä ovat: Maatalouden tutkimuskeskus, Hämeen kesäyliopisto ja Hämeen Maaseutukeskus.
Päivien ohjelma on ohessa ja se on luettavissa myös internetistä osoitteesta: http://www.agronet.fi/tapahtumathakuehdoksi klikataan kokoukset ja seminaarit –kohta.

TUTKIMUS- jaTUOTANTO-päivä 19.7.2001, klo 9:00

Ohjelma:

Paikka: MTT:n M-talon juhlasali, 31600 Jokioinen

Järjestäjät: MTT kasvinsuojelu ja kasvinjalostus, Hämeen Maaseutukeskus ja Hämeen Kesäyliopisto

8.30-9.00 Ilmoittautuminen

9.15 Kasveista on moneen lähtöön

  * Nurmisiemeniä Suomesta maailmalle?, Oiva Niemeläinen, MTT
  * Suomalaisella rukiilla maailmalle - ja luomurukiilla erityisesti, Markku Niskanen, MTT
  * Uusia tuotteita grammakaupalla, Marjo Keskitalo, MTT

Kahvitauko

Näkymiä tulevaisuuden kasvinsuojeluun

  * Karkoittaako karvoni kempit, Anne Nissinen, MTT
  * Kaalikasvien glukosinolaatit rikkakasvien torjunnassa, Sirkka Jaakkola, MTT
  * Heräteaineet kasvitautien torjunnassa, Reijo Karjalainen, MTT

Lounas

Koekenttäkierros:

  * Tutustuminen Boreal Kasvinjalostus Oy:n lajikekoekenttiin, Elonkierto-kartanopuistoon....ym

Päivä päättyy

Sivun alkuun

Muuta tiedotettavaa:

  - Muista Farmari Suomen Maatalousnäyttely on Kuopiossa 2.- 5.8.2001.
  - Farman toimisto on suljettuna kesälomien vuoksi ajalla 2.7. - 27.7.2001

Lähde mukaankesäretkelle ja osallistumaan myös muihin tilaisuuksiin. Hyvää kesää kaikille!

 

Heikki Vesanen                     RaimoNordman

puheenjohtaja                           sihteeri

 

 

Ps. Ilmoita osoitteen tai henkilötietojen muutoksesta, esim.sukupolvenvaihdos Varsinais-Suomen Siemenviljelijäin yhdistykselle kirjeenalussa olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen:raimo.nordman@farma.fi.

Sivun alkuun

Etusivulle
Edelliselle sivulle