SVY TIEDOTTAA

VARSINAIS-SUOMEN SIEMENVILJELIJÄINYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE
1 / 2001
23.02.2001

Etusivulle
Edelliselle sivulle

Sisältö:

Kutsu vuosikokoukseen

Varsinais-Suomen siemenviljelijäinyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 9.3.2001 alkaen klo 9.30 kahvitarjoilulla Raisio Yhtymän Wanhassa Myllyssä eli Tuotantokonttorin entisessä ruokalassa, Raisiossa. Varsinainen kokous alkaa klo 10.00 Raisio Yhtymän edustajan tervehdyksellä. Kokouksen jälkeen ovat esitelmät Raisio Yhtymän öljykasvi-, mallasohra- ja siemensopimustoiminnasta sekä Lounais-Suomen tutkimusaseman tulosten tarkastelua johtaja Yrjö Salon esittämänä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § määritellyt asiat.

Päivän ohjelma ja kokouksen esityslista ovat tämän jäsentiedotteen liitteinä.

Tervetuloa! JOHTOKUNTA

Sivun alkuun

Toimintasuunnitelma 2001

 1. Vuosikokous maaliskuun 9. päivä
 2. Otetaan osaa Farma Maaseutukeskuksen järjestämään Unkarin matkaan 2. – 6.4.2001
 3. Järjestetään kesäretki, vaihtoehtoina:
  1. Kahden päivän matka Kustavista saariston kautta Ahvenanmaalle ja paluu Turkuun
  2. Yhden päivän matka Urjala – Punkalaidun – Huittinen alueelle, Taikayön tie
 1. Otetaan osaa toisten järjestöjen ja laitosten järjestämiin siementuotantoa käsitteleviin tilaisuuksiin.
 2. Postitetaan vuoden 2000 jäsenmaksun maksaneille jäsenille MTT Lounais-Suomen Tutkimusaseman julkaisema koetulosyhteenveto
 3. Järjestetään tarpeen mukaan muuta alaan liittyvää toimintaa.
 4. Levitetään myönteistä tietoa sertifioidun siemenen merkityksestä kasvintuotannolle
 5. Tiedotusta jäsenkunnalle hoidetaan jäsentiedotteilla, Kylvösiemen-lehdellä ja Farma-Sanomilla
 6. Toteutetaan yhdistykselle kotisivut internettiin Farman sivujen yhteyteen. Farma Maaseutukeskuksen sivut löytyvät osoitteesta www.farma.fi.

Sivun alkuun

 

Talousarvio vuodelle 2001

Tulot:

Tuotot osanottomaksuista 25 000,00
Jäsenmaksut 640 kpl á 100 mk 64 000,00
Avustukset ja muut tuotot8 000,00
Korkotulot 12 000,00
------------------------------- -----------------
Yhteensä mk 109 000,00
======================= ===============

Menot:

Kulut retkistä ja tilaisuuksista 23 000,00
Johtokunnan kulut 20 000,00
Posti- ja toimistokulut 25 000,00
Koetulosmonisteen kulut 32 000,00
Jäsenmaksut 500,00
Muut kulut 8 500,00
------------------------------- --------------------
Yhteensä mk 109 000,00
======================= ===============

Sivun alkuun

 

Lounais-Suomen Tutkimusaseman tulosten tarkastelua

Lounais-Suomen tutkimusaseman koetulokset viime vuodelta ja niistä tehty yhteenveto ovat jälleen yksissä kansissa ja vakiintuneen tavan mukaan yhdistyksemme lähettää sen jäsenetuna vuoden 2000 jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Kertokaa tuttavillenne ja naapureillenne, että tätä erinomaista tietopakettia on saatavissa Lounais-Suomen tutkimusasemalta 85 markan kappalehintaa (+ postiennakkokulut), mutta me annamme sen jäsenetuna jäsenillemme jäsenmaksua vastaan.

Yhdistyksemme ottaa vastaan myös uusia jäseniä, jäsenasioista voi tiedustella sihteeriltä, puh. 050 - 60 616. Koetulosmonistetta on tilattavissa lisää MTT Lounais-Suomen Tutkimusasemalta, puh. (02) 431 0943, faxi (02) 431 0570.

Ottakaapa yhteyttä sihteeriin ja ilmoittakaa mahdollisista osoitteenmuutoksista ja muista jäsentiedoissa tapahtuneista muutoksista.

Vinkkejä toimintaan otetaan myös vastaan niin sähköisesti kuin postitse ja puhelimitsekin.

Sihteerin sähköpostiosoite on .

 

Tule mukaan osallistumaan ja hyvää kevättä kaikille!

Lasse Uusi-Eskola Raimo Nordman
puheenjohtaja sihteeri, puh. 050 60 616

Ps. Ilmoita osoitteen tai henkilötietojen muutoksesta, esim. sukupolvenvaihdos Varsinais-Suomen Siemenviljelijäin yhdistykselle kirjeen alussa olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen: .

Sivun alkuun

Varsinais-Suomen siemenviljelijäinyhdistys r.y.

Humalistonkatu 7 b, 20100 TURKU, puh. (02) 273 1500

V U O S I K O K O U S

Aika: perjantai 9.3.2001 alkaen klo 10.00 (kahvi klo 9.30)

Paikka: Raisio Yhtymä, Wanha Mylly, Tuotantokonttori, Raisio

Kokouksen aluksi kahvitarjoilu

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus, yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Uusi-Eskola, Loimaan kunta

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat

5. Esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2000

6. Esitetään tilit vuodelta 2000 ja tilintarkastajien tileistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7. Määrätään jäsenmaksu vuodelle 2001

8. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

9. Hyväksytään johtokunnan laatima toimintaohjelma- ja talousarvioehdotus alkaneelle vuodelle

10. Valitaan yhdistyksen sihteeri ja muut jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat: mv Heikki Vesanen, Koski Tl ja mv. Lasse Uusi-Eskola, Loimaan kunta

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt

12. Valitaan tarvittavat edustajat

13. Käsitellään muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

Kokousesitelmät: Raisio Yhtymän edustajat, esitys öljykasvien, mallasohran ja siementuotannon sopimustoiminnasta

Johtaja Yrjö Salo, MTT Lounais-Suomen tutkimusasema, Tulosten Tarkastelua

Kokouslounas noin klo 12.30 - 13.30, esitelmät ovat ainakin osaksi ruokailun jälkeen.

Tervetuloa! JOHTOKUNTA

Sivun alkuun

Etusivulle
Edelliselle sivulle